12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Yazılıya Hazırlık-2021

SINAVLAR GELDİ ÇATTI, HEPİNİZE BAŞARILAR ARKADAŞLAR. KOLAYI VARKEN DİĞER NOTLARLA UĞRAŞMA HER ŞEYİ SENİN İÇİN ÖZETLEDİK. OKUL KİTABINDA NE VARSA HEPSİ BU NOTTA SENİNLE. 

LÜTFEN SINAVIN İYİ GİTTİYSE BİZE YORUM YAP, SOSYAL MEDYADAN BİZİ TAKİP ET. 

Kurumlara ve okullara duyuru:
Google Drive K12 uzantılı E-postaları desteklemediği için işlem yapamıyorsunuz. Lütfen google hesabı ile giriş yapıp indirme işlemini gerçekleştiriniz. ( Android telefonlarınızdan rahatlıkla yapabilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Yazılıya Hazırlık-2021

ŞİMDİ karşına mutlaka çıkacak sorularla başlayalım. Sorunun cevabı açılır bölümlerdedir. 

1.“Divan-ı Lügat it Türk” isimli eserin yazarını ve üç (3) özelliğini vererek tanıtınız.

Divanü Lügâti’t Türk: (Kaşgarlı Mahmut)

 • 20 yıllık bir hazırlık evresi sonunda 1072-1074 yılları arasında yazıya geçirilen bu sözlük Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
 • Türk edebiyatındaki ilk sözlük Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divanü Lugâti’t Türk adlı eserdir.
 • Bu eser Arapça yazılmıştır.
 • Yazılış amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir.
 • Ayrıca eserde Türk kültürünü tanıtan sözlü gelenekteki birçok şiire de yer verilmiştir. 

2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 1960 sonrası hikâyenin iki özelliğini ve bir temsilcisini yazınız.

1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikaye

*Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları, Almanya’ya işçi göçü gibi konular işlenir.
*Bireyin iç dünyasını esas alan eserler de verilmeye devam eder.
*Toplumun farklı kesimlerini temsil eden kişiler üzerinde durularak daha çok bireyin çevresiyle ve toplumla olan uyumsuzluğu, bu uyumsuzluğun neden olduğu yabancılaşma ve yalnızlık duygusu üzerinde durulur.
*Toplumsal konular olarak da köylülerin, işçilerin kenar semt halkının sorunları sürerken, kadın-erkek ilişkilerinin cinsellik açısından ele alındığı, 27 Mayıs’ı hazırlayan olayların 12 Mart’ın öykülere yansıdığı görülüyor.
*Geleneksel anlatımın dışında gelişen bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır
*Türk hikâyeciliğinde varoluşçuluk akımı etkili olur.
*Hikâye yazarlarının değişmeyen ortak özellikleri, alışılagelmiş tema ve kurgulardan sıyrılarak yeni arayışlara yönelmeleridir.
*Yeni ifade yolları arayan ve farklı teknikleri eserlerinde kullanmaya çalışan sanatçılar, edebiyatta modernist anlayışla ürünlerini vermeye başlamışlardır.

Toplumcu-Gerçekçiler:Adalet Ağaoğlu,Talip Apaydın,Sevgi Soysal,Erdal öz,Orhan Duru,Tomris Uyar,Füruzan,Hulki Aktunç,Leyla Erbil, Bekir Yıldız.

Dini-Milli Duyarlılık ile yazanlar: Mustafa Kutlu,Sevinç Çokum,Rasim Özdenören,Durali Yılmaz

Postmodern anlayışla yazanlar: Bilge Karasu, Yusuf Atılgan,Nazlı Eray,Oğuz Aytay,Murathan Mungan,Latife Tekin,Pınar Kür,Küçük İskender,Metin Kaçan,Sema Kaygusuz.

Voroluşçuluk etkisiyle yazanlar: Demir Özlü,Ferit Edgü, Oğuz Atay, Adnan Özyalçıner

3.Minimal(Küçürek) hikâyesinin iki özelliğini ve bir temsilcisini yazınız.

Küçürek Öykü (Minimal Öykü) Nedir?

            Hikayelerin bir alt dalı olarak kabul gören ve çok kısa bir şekilde yazılmakla beraber yoğun bir anlatım içeren yazılara “Küçürek hikayesi” ya da “Minimal hikayesi” denilmektedir. Bu adlar dışında Türk Edebiyatı’nda Öykücük, kısa öyküler, kısa kısa öyküler, minik öykü” gibi değişik işimlerle de anılmıştır.

 “Dünya edebiyatında “flash fiction”, “short‐short story”, “anlık kurmaca” diye tanımlanır. Franz Kafka, Max Jacob küçürek öykünün temsilcileridir.

Özellikleri:
*Küçürek hikâyenin üç önemli belirleyici özelliği vardır: Kısalık, yoğunluk ve birlik.
*Bu hikâyeler; betimlemeye ve çözümlemeye dayanmayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır.
*Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak amacıyla yazar.
*Okuyucuyu şaşırtmak, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırakmak, küçük ve sıradan duyguları etkileyici bir tarzda anlatmak özellikleriyle öne çıkar.
*Mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik amaçlar içermez.

Önemli Temsilcileri: Ferit Edgü, Necati Tosuner, Hulki Aktunç, İsmet Kür Haydar Ergülen, Rasim Özdenören, Ayfer Tunç.

4.”Ateş” Sözcüğünü bir gerçek bir de mecaz anlama gelecek şekilde ki cümle içinde kullanınız.

Ormanlarımız ateşler içinde yanıyor.

Lütfen ormanda ateş yakmayınız.

Mangalın ateşini tutuşturmak hep bana kalır.

*Bu şekilde akla ilk gelecek anlamda kullanılmalı.

Ateş bacayı çoktan sarmıştır.

Çok ateşli bir siyasetçiydi.

Nerde o gençlik ateşi.

Gibi uzak anlama gelecek biçimde kullanmaya mecaz denir.

5.

I. Dersimi daha dün bitirdim.
II. İzmir beni ayakta alkışladı.
III. Ümit burnu denizcilik tarihinin en önemli olayıdır.
IV. Sınavı güzel geçince etekleri zil çaldı.
V. Bu kanserli hücre artık alınamayacak kadar büyümüştü.

Yukarıda verilen altı çizili kelimelerin anlam özelliklerini (Mecaz,Dolaylama,Güzel Adlandırma, Gerçek, Terim, Yan,Ad aktarması…) cümlelerin karşısına yazınız. ( 5×2=10P )

1. Gerçek Anlam
2. Mecazı mürsel (Ad Aktarması)
3. Yan anlam
4. Mecaz Anlam
5. Terim Anlam

6.Aşağıdaki boşluklarda bulunan anlam ilişkilerini uygun bir biçimde doldurunuz. (5×2=10)

” Dün bütün gece Nazım Hikmet okudum.” cümlesinde altı çizili sözde ………………………… vardır.

“Türk şiirini taçlandıran Cemal Süreya, Edip Cansever gibi büyük ustalardan sonra gelen birçok genç yazar, yeni teknikler denemişlerdir.” cümlesinde altı çizili kelime ……………….. anlam özelliği göstermektedir.

1. Ad Aktarması ( Mecazı mürsel)

2. Mecaz Anlam (DeyimAnlam)

7. Ruh bilimi ve Edebiyat bizim için çok değerlidir. Her romanda bir kahraman her kahramanda bir ruh bulunur. Eserleri bu daha da anlamlı yapar. 

Yukarıda verilen metinden edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisinden söz edilmiştir? Yazınız. ( 10P )

EDEBİYAT – PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ

8. Aşağıdaki yazım yanlışlarını düzeltiniz. 

 • yada – / ya da
 • başedebilen- / Baş edebilen
 • baş vuru  / başvuru
 • herşey / her şey
 • Klavuz / Kılavuz
 • Traş/Tıraş
 • Orjinal / orijinal
 • Genelağ/ genel ağ
 • etgin /etkin
 • uluslar arası / uluslararası
 • ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME TESTLERİNİ MUTLAKA ÇÖZ SINAVDAN KÖTÜ NOT ALMANI İSTEMEM.
 • Her sınavda ne var – YAZIM- ne var -NOKTALAMA  o sebeple bu konulara bak. – SÖZCÜKTE ANLAM ÇOK ÖNEMLİDİR!

1. ÜNİTE KISA DERS NOTU

2. ÜNİTE KISA DERS NOTU

 

Bizi sosyal medyadan takip ederseniz mutlu oluruz. Sınavda başarılar dileriz. 

Benzer İçerikler

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.