12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Ünite Hikaye Ders Notu

SINAVLAR GELDİ ÇATTI, HEPİNİZE BAŞARILAR ARKADAŞLAR. KOLAYI VARKEN DİĞER NOTLARLA UĞRAŞMA HER ŞEYİ SENİN İÇİN ÖZETLEDİK. OKUL KİTABINDA NE VARSA HEPSİ BU NOTTA SENİNLE. 

LÜTFEN SINAVIN İYİ GİTTİYSE BİZE YORUM YAP, SOSYAL MEDYADAN BİZİ TAKİP ET. 

PDF DERS NOTUN EN ALTTA 

Kurumlara ve okullara duyuru:
Google Drive K12 uzantılı E-postaları desteklemediği için işlem yapamıyorsunuz. Lütfen google hesabı ile giriş yapıp indirme işlemini gerçekleştiriniz. ( Android telefonlarınızdan rahatlıkla yapabilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Ünite Ders Notu

Hikaye:
      
Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara “hikâye (öykü) denir.

Hikâyenin Öğeleri/Yapı Unsurları:
a. Olay: Öykü kahramanının başından geçen olay ya da durumdur.
b. Çevre/Mekan (yer): Olayın yaşandığı yer.
c. Zaman: Hikâye kısa bir zaman diliminde geçer. Hikâyeler geçmiş zamana göre (mi’li-di’li) anlatılır.
d. Kişi: Hikâyede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kahramanlardır.

Bakış açısı:
I. Hâkim/İlahi/Tanrısal bakış açısı:Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar.
II. Kahraman Bakış Açısı:
Hikayede anlatıcı kahramanlardan birisidir.
III. Müşahit/Gözlemci Bakış Açısı:
Olup bitenlere dahil olmadan sadece müşahede etmekle yetinir. Gözlemlerini adeta bir kamera tarafsızlığı ile okuyucuya nakleder. Bir “yansıtıcı” konumundadır.

Hikaye Türünün Özellikleri
1-Hikayede olmuş ya da olma ihtimali olan olaylar anlatılır.
2- Hikayelerde olay ve kahraman sayısı sınırlıdır.
3-Hikayelerde mekan ve zaman betimlemesi kısa tutulur.
4- Neredeyse her konuda hikaye yazılabilir.
5- Hikayelerde dil sadedir.
6-Hikayelerde –miş ya da –di’li zaman dilimi kullanılır.
7-Hikayelerin olay örgüsü çoğunlukla sıralı yani kronolojiktir.
8- Hikaye türü edebiyatımızda masalların gerçeklik unsurunun artırılması ile ortaya çıkmıştır.
9-Hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır.
10-Hikâyeler, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır.

Olay öyküsü: Bu tarz öykülere “klasik olay öyküsü” de denir. Bu tür öykülerde olaylar
zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır. Bu teknik, Fransız sanatçı Guy de Maupassant tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere ‘Maupassant tarzı öykü” de denir.
Batı’da Guy de Maupassant

Türk edebiyatında; —Ömer Seyfettin —Refik Halit Karay —Reşat Nuri Güntekin —Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Durum öyküsü: Yazar, bu öykülerde günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır. Okuyucuyu sarsan, çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun yerine Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkar. Durum öyküsü ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere “Çehov tarzı öykü’ de denir.
Batı’da; Anton Çehov

Türk edebiyatında; —Sait Faik Abasıyanık  —Memduh Şevket Esendal

Türk Edebiyatında Hikâye

*Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk öyküler Tanzimat Döneminde 1870 lerden sonra yazılmıştır.
*İlk öykü denemesi Emin Nihat’ın “Müsameretnâme”sidir
*İlk öykü örneği “Letaif-i Rivayat (1880-1890)’ adlı eseriyle Ahmet Mithat Efendi vermiştir.
* Batılı anlamda ilk öykü örneğini,Sami Paşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler”adlı eseridir.
*Milli edebiyat akımıyla birlikte Ömer Seyfettin Türk öykücülüğünde yeni bir çığır açmıştır.
*Cumhuriyet Döneminde Sait Faik Abasıyanık alışılmışın dışında bir öykü dünyası kurmuştur.
*Ben merkezli modern öykünün ilk örnekleri Haldun Taner tarafından verilmiş.

*Son yıllarda yeni bir tür olan küçürek öykü de edebiyatımızda Ferit Edgü ile kabul görmüştür.
*Hikaye asıl gelişimini Cumhuriyet döneminde göstermiştir.

1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikaye

*Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları, Almanya’ya işçi göçü gibi konular işlenir.
*Bireyin iç dünyasını esas alan eserler de verilmeye devam eder.
*Toplumun farklı kesimlerini temsil eden kişiler üzerinde durularak daha çok bireyin çevresiyle ve toplumla olan uyumsuzluğu, bu uyumsuzluğun neden olduğu yabancılaşma ve yalnızlık duygusu üzerinde durulur.
*Toplumsal konular olarak da köylülerin, işçilerin kenar semt halkının sorunları sürerken, kadın-erkek ilişkilerinin cinsellik açısından ele alındığı, 27 Mayıs’ı hazırlayan olayların 12 Mart’ın öykülere yansıdığı görülüyor.
*Geleneksel anlatımın dışında gelişen bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır
*Türk hikâyeciliğinde varoluşçuluk akımı etkili olur.
*Hikâye yazarlarının değişmeyen ortak özellikleri, alışılagelmiş tema ve kurgulardan sıyrılarak yeni arayışlara yönelmeleridir.
*Yeni ifade yolları arayan ve farklı teknikleri eserlerinde kullanmaya çalışan sanatçılar, edebiyatta modernist anlayışla ürünlerini vermeye başlamışlardır.

Toplumcu-Gerçekçiler:Adalet Ağaoğlu,Talip Apaydın,Sevgi Soysal,Erdal öz,Orhan Duru,Tomris Uyar,Füruzan,Hulki Aktunç,Leyla Erbil, Bekir Yıldız.

Dini-Milli Duyarlılık ile yazanlar: Mustafa Kutlu,Sevinç Çokum,Rasim Özdenören,Durali Yılmaz

Postmodern anlayışla yazanlar: Bilge Karasu, Yusuf Atılgan,Nazlı Eray,Oğuz Aytay,Murathan Mungan,Latife Tekin,Pınar Kür,Küçük İskender,Metin Kaçan,Sema Kaygusuz.

Voroluşçuluk etkisiyle yazanlar: Demir Özlü,Ferit Edgü, Oğuz Atay, Adnan Özyalçıner

Küçürek Öykü (Minimal Öykü) Nedir?

            Hikayelerin bir alt dalı olarak kabul gören ve çok kısa bir şekilde yazılmakla beraber yoğun bir anlatım içeren yazılara “Küçürek hikayesi” ya da “Minimal hikayesi” denilmektedir. Bu adlar dışında Türk Edebiyatı’nda Öykücük, kısa öyküler, kısa kısa öyküler, minik öykü” gibi değişik işimlerle de anılmıştır.

 “Dünya edebiyatında “flash fiction”, “short‐short story”, “anlık kurmaca” diye tanımlanır. Franz Kafka, Max Jacob küçürek öykünün temsilcileridir.

Özellikleri:
*Küçürek hikâyenin üç önemli belirleyici özelliği vardır: Kısalık, yoğunluk ve birlik.
*Bu hikâyeler; betimlemeye ve çözümlemeye dayanmayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır.
*Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak amacıyla yazar.
*Okuyucuyu şaşırtmak, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırakmak, küçük ve sıradan duyguları etkileyici bir tarzda anlatmak özellikleriyle öne çıkar.
*Mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik amaçlar içermez.

Önemli Temsilcileri: Ferit Edgü, Necati Tosuner, Hulki Aktunç, İsmet Kür Haydar Ergülen, Rasim Özdenören, Ayfer Tunç.

 

12.Sınıf 2. Ünite HİKAYE

 

SOSYAL MEDYADAN BİZİ TAKİP ET VE BEĞEN OLUR MU? 🙂 

Benzer İçerikler

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.